AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The office furniture that was ordered last month have just arrived, but we’re not sure whether the manager likes it.

  • A. that
  • B. have just arrived
  • C. whether 
  • D. likes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Hoà hợp chủ ngữ và động từ

  Giải thích:

  have just arrived => has just arrived

  Chủ ngữ trong câu là “furniture” nên ta phải dùng has

  Tạm dịch: Đồ nội thất văn phòng được đặt hàng tháng trước vừa đến, nhưng chúng tôi không chắc người quản lý có thích nó không.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>