AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is Matthews keen for clients to realize?

  • A. that the brochure does not contain all the information they need.
  • B. that certain behavior may spoil their enjoyment of a trip.
  • C. that it is likely that they will not be allowed in certain places.
  • D. that they may find certain local customs rather surprising.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Matthews muốn khách hàng nhận ra điều gì?

  A. rằng cuốn sách nhỏ không chứa tất cả các thông tin mà họ cần.

  B. rằng hành vi nhất định có thể làm hỏng sự hưởng thụ của họ về một chuyến đi.

  C. rằng có khả năng là họ sẽ không được phép ở những nơi nhất định.

  D. rằng họ có thể thấy một số phong tục địa phương khá ngạc nhiên.

  Thông tin: With the launch of Discovery Initiatives, he is placing a greater emphasis on adventure and fun, omitting in the brochure all references to scientific research.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>