AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  – “I passed the TOEFL test, Mom.” – “_______.”

  • A. All right
  • B. Well done
  • C. Good luck
  • D. Thank you

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: - "Mẹ, con đã vượt qua kỳ thi TOEFL." - "_______."

  A. Được rồi                             B. Làm tốt lắm

  C. Chúc may mắn                   D. Cảm ơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>