AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following best summarizes the view of Earthwatch?

  • A. There are more problems concerning the use of cameras these days.
  • B. Cameras enable people to be detached from places they visit.
  • C. Too many tour operators ignore the problems caused by cameras.
  • D. Most tourists realize when they have caused offence to local people.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Câu nào dưới đây tóm tắt đúng nhất quan điểm của Earthwatch?

  A. Có nhiều vấn đề hơn liên quan đến việc sử dụng máy ảnh ngày nay.

  B. Máy ảnh khiến mọi người tách rời khỏi những địa điểm họ đến thăm.

  C. Quá nhiều công ty du lịch bỏ qua những vấn đề gây ra bởi máy ảnh.

  D. Hầu hết khách du lịch nhận ra khi họ đã gây ra sự khó chịu cho người dân địa phương.

  Thông tin: Some people use the camera as a barrier; it allows them to distance themselves from the reality of what they see. I would like to see tourists putting their cameras away for once, rather than trying to record everything they see

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>