AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I’m sorry I haven’t got any money. I’ve______my wallet at home.

  • A. missed
  • B. let
  • C. left
  • D. forgotten

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  miss (v): nhớ, nhỡ                   let (v): để, để cho

  leave (v): để lại                        forget (v): quên

  Tạm dịch: Tôi xin lỗi tôi không có tiền. Tôi đã bỏ ví của mình ở nhà.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>