AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author mentions all of the following as examples of the effect of humans on the world’s ecosystems EXCEPT

  • A. habitat destruction in wetlands
  • B. the introduction of new varieties of plant species
  • C. damage to marine ecosystems
  • D. destruction of the tropical rain forests

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tác giả đề cập đến tất cả những điều dưới đây như là những ví dụ về ảnh hưởng của con người lên các hệ sinh thái của thế giới TRỪ

  A. môi trường sống bị phá hủy ở vùng đất ngập nước

  B. giới thiệu các giống cây trồng mới

  C. thiệt hại cho hệ sinh thái biển

  D. phá hủy rừng mưa nhiệt đới

  Thông tin:

  - In terrestrial ecosystems and in fringe marine ecosystems (such as wetlands), the most common problem is habitat destruction.

  - Now humans are beginning to destroy marine ecosystems through other types of activities

  - The rapid destruction of the tropical rain forests, which are the ecosystems with the highest known species diversity on Earth

  Chỉ có đáp án B không được đề cập

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>