AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “pseudonym” in the passage refers to ___________.

  • A. William Sydney Porter
  • B. O. Henry
  • C. Athol Estes
  • D. the Aunt Lina

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Giải thích: Từ “pseudonym” (bút danh) trong đoạn văn đề cập tới .

  Thông tin: William Sydney Porter (1862-1910), who wrote under the pseudonym of O. Henry, was born in North Carolina.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>