AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When the kids asked him about his girlfriend, he’d go as red as a __________.

  • A. tomato
  • B. chili
  • C. strawberry
  • D. beetroot

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: thành ngữ

  Giải thích:

  as red as a beetroot: đỏ như củ cải đường

  Tạm dịch: Khi những đứa trẻ hỏi về bạn gái của anh ấy, mặt anh ấy đỏ như củ cải đường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>