AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Mr. Collin is speaking to his student, Brian.

  Mr. Collin: “You’ve been making very good progress. I’m proud of you!” Brian: “___________”

  • A. No problem
  • B. Don’t worry about it!
  • C. Everything’s alright. Thank you.
  • D. I really appreciate you saying that.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: hội thoại giao tiếp

  Tạm dịch: Ông Collin đang nói chuyện với học sinh của mình, Brian. Ông Collin: "Em đã tiến bộ rất tốt. Thầy tự hào về em!"

  A. Không có vấn đề gì.

  B. Đừng lo lắng về điều đó!

  C. Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn thầy.

  D. Em thực sự rất cảm kích khi nghe thầy nói vậy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA