AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I must warn you I am not used to __________so rudely

  • A. speak
  • B. be spoken
  • C. speak to me
  • D. being spoken to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: cấu trúc “used to”

  Giải thích:

  tobe used to + Ving (being Vp.p): quen với điều gì

  Tạm dịch: Tôi phải cảnh cáo bạn rằng tôi chưa quen bị nói một cách thô lỗ như vậy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>