AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Those who advocate for doctor-assisted suicide say the terminally ill should not have to suffer.

  • A. support
  • B. oppose
  • C. annul
  • D. convict

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng, thành ngữ

  Giải thích: advocate: ủng hộ

  support (v): ủng hộ                                             oppose (v): phản đối

  annul (v): hủy bỏ                                                convict (v): kê t a n

  => oppose >< advocate

  Tạm dịch: Những người ủng hộ cho cái chết nhân đạo nói rằng bệnh nan y không nên phải chịu đựng đau đớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>