AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the purpose of the passage?

  • A. To inform people about the tasks and the roles of a webmaster
  • B. To inform people about employment related to the Internet.
  • C. To inform people about the computer industry.
  • D. To explain why webmasters make a lot of money.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Mục đích của đoạn văn là gì?

  A. Thông báo cho mọi người về các nhiệm vụ và vai trò của một quản trị trang web.

  B. Để thông báo cho mọi người biết về việc làm liên quan đến Internet.

  C. Thông báo cho mọi người về ngành công nghiệp máy tính.

  D. Để giải thích tại sao các quản trị web làm được nhiều tiền.

  Thông tin: Từ tiêu đề đoặn văn “Internet jobs” và nội dung chính của bài nói về nghè webmaste, freelance workers,....

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA