ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm M trong không gian cách đường thẳng Δ cố định một khoảng R không đổi (R > 0) là:

  • A. hai đường thẳng song song.
  • B. một mặt cầu
  • C. một mặt cầu
  • D. một mặt cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập hợp các điểm M trong không gian cách đường thẳng Δ cố định một khoảng R không đổi (R > 0)  là một mặt trụ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON