ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^4} + 2b{x^3} - 3c{x^2} - 4dx + 5h,\left( {a,b,c,d,h \in Z} \right)\). Hàm số y = f’(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm thực của phương trình f(x) = 5h có số phần tử bằng:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) Dựa vào đồ thị hàm số y = f'(x) lập BBT của hàm số y = f(x)

  +) Số nghiệm của phương trình f(x) = 5h là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và đường thẳng y = 5h  song song với trục hoành.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON