YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, CH vuông góc với AB tại H, I là trung điểm của đoạn HC. Biết SI vuông góc với mặt phẳng đáy,\(\angle ASB = 90^\circ \) . Gọi O là trung điểm của đoạn AB, O’ là  tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABSI, α là góc giữa  và mặt phẳng (ABC). Tính \(\cos \alpha \)

  • A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • B. \(\frac{2}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +) Chứng minh tam giác SHC đều, kẻ \(CK \bot SH\) , chứng minh CK // OO'.

  +) \(CK//OO' \Rightarrow \angle \left( {OO';\left( {ABC} \right)} \right) = \angle \left( {CK;\left( {ABC} \right)} \right)\)

  +) Xác định góc giữa CK và (ABC) và tính góc đó.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON