YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị còn lại của một chiếc xe ô tô loại X thuộc hàng xe Toyota sau r năm kể từ khi mua được các nhà kinh tế nghiên cứu và ước lượng bằng công thức \(G\left( t \right) = 600.{e^{ - 0,12t}}\) (triệu đồng). Ông A mua một chiếc xe ô tô loại X thuộc hãng xe đó từ khi xe mới xuất xưởng và muốn bán sau một thời gian sử dụng với giá từ 300 triệu đến 400 triệu đồng. Hỏi ông A phải bán trong khoảng thời gian nào gần nhất với kết quả dưới đây kể từ khi mua?

  • A. Từ 2,4 năm đến 3,2 năm.        
  • B. Từ 2,4 năm đến 3,2 năm.        
  • C. Từ 2,4 năm đến 3,2 năm.        
  • D. Từ 4,2 năm đến 6,6 năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo bài ra ta có:

  \(\begin{array}{l}
  300 \le G\left( t \right) = 600.{e^{ - 0,12t}} \le 400 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \le {e^{ - 0,12t}} \le \frac{2}{3}\\
   \Leftrightarrow \ln \frac{1}{2} \le  - 0,12t \le \ln \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3,4 \le t \le 5,8
  \end{array}\)

  Vậy ông A phải bán trong khoảng thời gian từ 3,4 năm đến 5,8 năm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON