ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số nghiệm thực của phương trình \({\log _3}\left( {{x^2} - 3x + 9} \right) = 2\) bằng:

  • A. 3
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({\log _3}\left( {{x^2} - 3x + 9} \right) = 2 \Leftrightarrow {x^2} - 3x + 9 = 9 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 3
  \end{array} \right.\).

  Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON