YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

  • A. \(y =  - {x^4} - 2{x^2} + 3\)
  • B. \(y = {x^4} + 2{x^2} - 3\)
  • C. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 3\)
  • D. \(y =  - {x^2} + 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  - \infty  \Rightarrow \) Loại đáp án B.

  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ 1 và -1 nên chọn đáp án A vì:

  Phương trình hoành độ giao điểm \( - {x^4} - 2{x^2} + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} = 1\\
  {x^2} =  - 3{\rm{ }}\left( {vo{\rm{ }}nghiem} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON