ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {7^{\frac{x}{2}}}\) có đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C) qua đường thẳng có phương trình y = x.

  • A. \({\log _7}{x^2}\)
  • B. \({\log _7}\frac{x}{2}\)
  • C. \(y = \frac{1}{2}{\log _7}x\)
  • D. \(y = {\log _{\sqrt 7 }}x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(y = {7^{\frac{x}{2}}} = {\left( {\sqrt 7 } \right)^x}\). Do đó hàm số có đồ thị đối xứng với (C) qua đường thẳng có phương trình y = x là \(y = {\log _{\sqrt 7 }}x\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON