AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) của nước ta là

  • A. tăng tỉ trọng ngành thủy sản, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.
  • B. tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản.
  • C. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi.
  • D. tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp tăng trong cơ cấu giá trị nông nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>