AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2005 - 2013 ( Đơn vị: % )

  Thành phần kinh tế

  2005

  2007

  2010

  2013

  Nhà nước

  11,6

  11,0

  10,4

  10,2

  Ngoài nhà nước

  85,8

  85,5

  86,1

  86,4

  Có vốn đầu tư nước ngoài

  2,6

  3,5

  3,5

  3,4

  Nhận xét nào không đúng với bảng số liệu trên ?

  • A. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng nhỏ nhất.
  • B. Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế có sự thay đổi.
  • C. Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước có tỉ trọng lớn nhất.
  • D. Thành phần kinh tế Nhà nước có xu hướng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>