YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

   

  • A. TD&MN Bắc Bộ và Tây Nguyên.
  • B. Tây Nguyên và DHNTB
  • C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
  • D. Đông Nam Bộ và TD&MN Bắc Bộ.    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA