AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 3013 (Đơn vị: nghìn người)

  Năm

  Tổng số

  Phân theo tuổi

  15 - 24

  25 - 49

  Từ 50 trở lên

  2005

  44 904,5

  9 168,0

  28 432,5

  7 304,0

  2013

  53 245,6

  7 916,1

  31 904,5

  13 425,0

   

  Lực lượng lao động từ 50 tuổi trở lên ở nước ta năm 2013 chiếm bao nhiêu %?

   

  • A. 25,2.
  • B. 52,2.
  • C. 22,5.
  • D. 0,25.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>