AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng đã gây ra khó khăn gì cho phát triển kinh tế?

  • A. Tránh được tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở miền núi.
  • B. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở đồng bằng rất lớn.
  • C. Thiếu lao động để phát triển các ngành có kĩ thuật cao ở đô thị.
  • D. Gây cản trở cho việc bố trí, sắp xếp, giải quyết việc làm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>