AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta là

  • A. Đường bờ biển dài, nguồn lợi hải sản phong phú.
  • B. Nhiều sông, ao hồ, bãi triều, đầm phá, vũng, vịnh.
  • C. Có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.
  • D. Có nhiều hồ thuỷ lợi, thuỷ điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>