YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN: 2000 - 2005  (Đơn vị : %)

  Năm

  2000

  2002

  2003

  2004

  2005

  Nông - lâm - ngư nghiệp

  65,1

  61,9

  60,3

  58,8

  57,3

  Công nghiệp - xây dựng

  13,1

  15,4

  16,5

  17,3

  18,2

  Dịch vụ

  21,8

  22,7

  23,2

  23,9

  24,5

  Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu lao động nước ta?

  • A. Cơ cấu lao động có sự thay đổi chưa phù hợp với thực tế đất nước.
  • B. Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp có tỉ trọng giảm đều qua các năm.
  • C. Khu vực công nghiệp - xây dựng có tỉ trọng nhỏ nhất và đang tăng.
  • D. Khu vực dịch vụ có tỉ trọng lớn thứ hai và đang tăng đều qua các năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>