AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch ở nước ta là

  • A. Nâng cao năng suất nông sản.
  • B. Cơ giới hoá khâu sản xuất.
  • C. Đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch.
  • D. Sử dụng các hoá phẩm bảo vệ nông sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>