YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định sự phân bố dân cư nước ta là do

  • A. điều kiện tự nhiên.
  • B. lịch sử khai thác lãnh thổ.
  • C. trình độ phát triển kinh tế.
  • D. chuyển cư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 69126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF