AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến giảm tỉ lệ gia tăng dân số nước ta hiện nay là

  • A. mức sống ngày càng được cải thiện.
  • B. kinh tế ngày càng phát triển.
  • C. kết quả của kế hoạch hoá gia đình.
  • D. công tác y tế có nhiều tiến bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>