AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Miền núi và cao nguyên ở nước ta có mật độ dân số thấp là do

  • A. tài nguyên đất, nước bị hạn chế.
  • B. trình độ kinh tế - xã hội còn thấp.
  • C. khí hậu phân hoá theo độ cao.
  • D. thiếu tài nguyên cho sự phát triển công nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>