AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp, chỉ chiếm 26,9% (2005) đều đó cho thấy

  • A. nền nông nghiệp phát triển mạnh cần nhiều lao động.
  • B. hầu hết các đô thị ở nước ta có quy mô nhỏ.
  • C. quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra còn chậm.
  • D. điều kiện sống ở nông thôn được cải thiện đáng kể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>