AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở nước ta là

  • A. sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường.
  • B. đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển kinh tế.
  • C. quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng
  • D. thừa lao động, thiếu việc làm, nhất là ở đô thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>