AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta.

  • A. Đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn.
  • B. Ấn định quy mô phát triển của đô thị trong tương lai.
  • C. Hạn chế các luồng di cư từ nông thôn ra thành thị.
  • D. Phát triển đô thị theo hướng mở rộng các vành đai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>