AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào sau đây vùng biển Việt Nam không giáp với vùng biển của nước đó?

  • A. Trung Quốc
  • B. Brunây
  • C. Mianma
  • D. Thái Lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Quốc gia có vùng biển không giáp vùng biển Việt Nam là Mianma (xem Atlat trang 4-5)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>