AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2015

  Năm

  2010

  2013

  2014

  2015

  Tổng sản lượng ( nghìn tấn)

  5153

  6020

  6333

  6582

  Sản lượng nuôi trồng (nghìn tấn)

  2728

  3216

  3413

  3532

  Giá trị xuất khẩu ( triệu đô la Mỹ)

  5017

  6693

  7825

  6569

  Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  • A. Miền
  • B. Cột
  • C. Kết hợp
  • D. Đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị 2 đối tuợng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2015 là biểu đồ kết hợp cột đường, cột thể hiện sản lượng (nghìn tấn), đường thể hiện giá trị xuất khẩu (triệu đô la Mỹ)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>