YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mặt trái tiêu biểu nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

  • A. Ô nhiễm môi trường
  • B. Chiến tranh ngày càng tăng
  • C. Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo
  • D. Cản trở hội nhập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Mặt trái rõ ràng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo (sgk Địa lí 11 trang 11)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA