AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do:

  • A. Nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào
  • B. Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước phong phú
  • C. Người dân nhiều kinh nghiệm, trình độ thâm canh cao
  • D. Đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do đây là vùng có lịch sử lúa nước từ lâu đời, người dân có kinh nghiệm, trình độ thâm canh cao

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>