AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng đứng đầu thế giới?

  • A. Trung Quốc
  • B. Braxin
  • C. LB Nga
  • D. Hoa Kì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Quốc gia có diện tích rừng đứng đầu thế giới là Liên Bang Nga (sgk Địa lí 11 trang 63)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>