AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khu vực nào từng có “Con đường tơ lụa” đi qua?

  • A. Đông Nam Á
  • B. Trung Á
  • C. Tây Nam Á
  • D. Bắc Phi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Khu vực từng có “Con đường tơ lụa” đi qua là Trung Á (sgk Địa lí 11 trang 30)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>