AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á có dân số đông nhất?

  • A. Thái Lan
  • B. In - đô - nê - xia
  • C. Việt Nam
  • D. Philippin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ở Đông Nam Á nuớc có dân số đông nhất là Inđônêxia

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>