AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những vùng nào sau đây có mức độ tập trung các khu công nghiệp cao nhất cả nước?

  • A. Đông Nam Bộ và đông bằng sông Hồng.
  • B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ
  • C. Đông Nam Bộ và duyẻn hải Nam Trung Bộ
  • D. Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Những vùng có mức độ tập trung các khu công nghiệp cao nhất cả nuớc là Đông Nam Bộ và đông bằng sông Hồng (sgk Địa lí 12 trang 126)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>