AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trâu được nuôi nhiều nhất ở các vùng nào sau đây?

  • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
  • B. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.
  • C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.
  • D. Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trâu được nuôi nhiều nhất ở các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (sgk Địa lí 12 trang 96)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>