AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau

  Năm

  1990

  1995

  2000

  2005

  Sản lượng điện

  8,8

  14,7

  26,7

  52,1

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản luợng điện của Việt Nam từ 1990 - 2005?

  • A. Sản lượng điện giảm
  • B. Sản lượng điện thay đổi thất thuờng
  • C. Sản lượng điện liên tục tăng
  • D. Sản lượng điện tăng giảm không ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu, nhận xét đúng với sản lượng điện của Việt Nam từ 1990 - 2005 là Sản lượng điện liên tục tăng và tăng nhanh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>