YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và dựa vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2007?

  • A. Dịch vụ giảm và công nghiệp xây dựng tăng
  • B. Nông, lâm, thủy sản và dịch vụ đều tăng
  • C. Nông, lâm, thủy sản và dịch vụ đều giảm
  • D. Nông, lâm, thủy sản giảm và công nghiệp xây dựng tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và dựa vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2007, nhận xét thấy tỉ trọng Nông, lâm, thủy sản giảm và tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA