AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta:

  • A. Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa
  • B. Phần lớn sông ngòi là sông lớn
  • C. Chế độ nước theo mùa
  • D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta là “Phần lớn sông ngòi là sông lớn” vì sông ngòi nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ (sgk Địa lí 12 trang 45)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>