AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng nào sau đây?

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ
  • B. Tây Nguyên
  • C. Bắc Trung Bộ
  • D. Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (thuộc Tây Bắc)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>