AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2014 duới đây thuộc nhóm nước nào trên thế giới?

  (Đơn vị: %)

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  25,0

  32,0

  43,0

  • A. Phát triển
  • B. Đang phát triển
  • C. Đang phát triển và kém phát triển
  • D. Kém phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2014 đã cho là thuộc nhóm nước đang phát triển (sgk Địa lí 11 trang 7)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA