AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  Năm

  Nông thôn

  Thành thị

  1990

  80,5

  19,5

  2005

  73,1

  26,9

  Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu của dân số nước ta, giai đoạn 1990 - 2005?

  • A. Tròn
  • B. Kết hợp
  • C. Miền
  • D. Cột chồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu trong 2 năm là biểu đồ tròn có bán kính khác nhau

  => Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu của dân số nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 là biểu đồ tròn có bán kính khác nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA