AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân hạch một hạt nhân \(^{235}U\) trong lò phản ứng hạt nhân sẽ tỏa ra năng lượng 200 MeV. Số Avôgađrô \({N_A} = 6,{023.10^{23}}mo{l^{ - 1}}\). Nếu phân hạch 1 gam \(^{235}U\)  thì năng lượng tỏa ra bằng 

  • A. \(5,{13.10^{25}}MeV\)  
  • B. \(5,{13.10^{23}}MeV\) 
  • C. \(5,{13.10^{26}}MeV\)     
  • D. \(5,{13.10^{20}}MeV\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA