AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình \({x_A} = {x_B} = 4\cos \left( {40\pi t} \right)\) (xA, xB đo bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 50 cm/s, biên độ sóng coi như không đổi. Điểm M trên bề mặt chất lỏng với \(AM - BM = \frac{{10}}{3}cm\). Tốc độ dao động cực đại của phần tử chất lỏng M là

  • A. \(100\pi {\rm{ cm/s}}\)
  • B. \(160\pi {\rm{ cm/s}}\)
  • C. \(120\pi {\rm{ cm/s}}\)
  • D. \(80\pi {\rm{ cm/s}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>